Računovodstvo za zavode in društva

Društva in zasebni zavodi ste neprofitne organizacije, za katere veljajo posebni računovodski standardi.

Društva in zavodi, ki poleg nepridobitne opravljate tudi pridobitno dejavnost, morate računovodske podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. 

Za vas opravljamo celostne računovodske storitve po sistemu dvostavnega knjigovodstva. S tem vam omogočamo redno spremljanje rezultatov poslovanja in izpolnjevanja vseh obveznosti do državnih inštitucij.

Na vašo željo lahko opravljamo vse računovodske storitve ali le posamezno storitev, kot so npr. obračun plač, izdelava zaključnega Letnega poročila in Davčnega obračuna, računovodsko ali davčno svetovanje,.... Z nenehnim izobraževanjem in spremljanjem aktualnih sprememb s področja računovodstva in davkov v oziru na društva, vas ažurno obveščamo o spremembah in skrbimo za optimalno poslovanje vašega društva ali zavoda.

Zraven osnovnih računovodskih storitev, ki zajemajo knjiženje vse poslovne dokumentacije, vse potrebne tekoče obračune, redno obveščanje o novostih ter izdelavo vseh zaključnih bilanc in obračunov vam nudimo tudi:

 • Opravljanje storitev plačilnega prometa
 • Komunikacija z bankami in drugimi finančnimi institucijami
 • Pripravo posojilnih pogodb
 • Pripravo dokumentacije za banke za odobritev kreditov, limitov, poslovnih plačilnih kartic
 • Administrativne storitve ( preusmeritev pošte na naš naslov, prevzem pošte, selekcija pošte, skeniranje vse dokumentacije)
 • Kontroling - nadzor nad stroški in prihodki
 • Kadrovske storitve (urejanje zaposlitve, priprava pogodb o zaposlitvi,…)
 • Davčno svetovanje
 • Računovodsko svetovanje 

Osnovni paket računovodstva za zavode in društva vklučuje:

 • Knjiženje do 20 poslovnih dogodkov
 • Svetovanje (računovodsko)

Že od 60,00 €/mesec
Zaključno Letno poročilo in Davčni obračun od 150,00 €.
Navedene cene so brez DDV.