Računovodstvo za start-up podjetja

Ker se dobro spoznate na svoje produkte, potrebujete koristne računovodske nasvete o tem, kako svoj posel finančno obvladati in okrepiti.

Pri tem vam pomaga naš računovodski servis, saj znamo preprosto razložiti kompleksne računovodsko - finančne zadeve in vam podamo pomembne računovodske in poslovne nasvete za uspešno poslovanje.

Razmišljate o poslovni poti in ustanovitvi podjetja?

Če imate dobro idejo in jo želite realizirati, ne veste pa kako začeti, vam v računovodskem servisu VIZI d.o.o. pomagamo pri začetnih podjetniških vprašanjih in opravilih.
Podjetniki pogosto zanemarijo pomen računovodskega oddelka v podjetju. Potrebno se je močno zavedati, da je pomanjkanje kontrole nad računovodstvom in financami eden izmed razlogov za propad podjetja. Nujno potrebno je že od začetka poslovanja vzpostaviti dobro kontrolo nad poslovanjem vašega podjetja. To enostavno dosežete z izbiro pravega računovodskega servisa. Z izbiro računovodskega servisa Vizi d.o.o. boste zagotovo poskrbeli za vašo finančno varnost in stabilno rast podjetja. 

Ključnega pomena za dosego zastavljenega cilja je redno spremljanje poslovanja.

 • svetujemo vam pri odločitvi pravno-organizacijske oblike podjetja (d.o.o., s.p.,…),
 • svetujemo vam glede obdavčitve podjetja, glede prispevkov podjetnikov in ostalih honorarjev (plače, pogodba o poslovodenju,…),
 • spremljamo vas pri ustanovitvi podjetja na VEM točki in vam pomagamo izpolniti vse zapletene obrazce, pomagamo vam pri izboru dejavnosti po Standardni Klasifikaciji Dejavnosti (SKD),
 • izdelamo vam predviden davčni obračun,
 • pomagamo vam pri izbiri banke in odprtju poslovnega računa
 • svetujemo pri optimizaciji poslovanja in optimizaciji davčnih obveznosti.

Popeljali vas bomo tudi v svet računovodstva, da vam bo ta bolj poznan, hkrati pa z njim ne boste imeli veliko dela.

Po ustanovitvi podjetja poskrbimo za:

 • vaše dokumente, ki jih pretvorimo v elektronsko obliko, tako vam bodo dostopni vedno in povsod,
 • ažurno in kvalitetno knjiženje vseh računov in ostale poslovne dokumentacije,
 • redno obveščanje o rezultatu vašega poslovanja (poslujete z dobičkom ali izgubo),
 • pripravo vseh potrebnih aktov, da ne boste v zadregi, ko vas obišče inšpektor,
 • nasvete s področja računovodstva in optimizacije davčnih obveznosti,
 • pomoč in podporo pri zaposlovanju delavcev,
 • ostale storitve glede na vaše želje in potrebe.

Start up podjetja so ena najranljivejših skupin podjetij, zato je pomembno pametno izkoristiti denar, ki je namenjen uresničitvi zastavljenega cilja.
‍Ključnega pomena za dosego zastavljenega cilja je redno spremljanje poslovanja.

 Zraven osnovnih računovodskih storitev, ki zajemajo knjiženje vse poslovne dokumentacije, vse potrebne tekoče obračune, redno obveščanje o novostih ter izdelavo vseh zaključnih bilanc in obračunov vam nudimo tudi:

 • Opravljanje storitev plačilnega prometa
 • Kontaktiranje z bankami in drugimi finančnimi institucijami
 • Pripravo posoiilnih pogodb
 • Pripravo dokumentacije za banke za odobritev kreditov, limitov, poslovnih plačilnih kartic
 • Administrativne storitve ( preusmeritev pošte na naš naslov, prevzem pošte, selekcija pošte, skeniranje vse dokumentacije)
 • Kontroling - nadzor nad stroški in prihodki
 • Kadrovske storitve (urejanje zaposlitve, priprava pogodb o zaposlitvi,…)
 • Davčno svetovanje
 • Računovodsko svetovanje

 Osnovi paket računovodstva za startup vključuje:

 • Knjiženje do 20 poslovnih dogodkov
 • Svetovanje (osnovno računovodsko)
 • Obračun davka na dodano vrednost - DDV
 • Izpis terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 • Mesečno poročilo o izkazu poslovnega izida (dobiček/izguba)

Že od 90,00 €/mesec
Zaključno Letno poročilo in Davčni obračun od 150,00 €.
Navedene cene so brez DDV,

Vsem start upom, ki se odločite za sodelovanje z nami ponujamo brezplačno uvodno svetovanje in brezplačno vzpostavitev organizacijske sheme računovodstva, logistike dokumentov in krajše izobraževanje podjetnika.