Računovodstvo za podjetja

Mikro, mala, srednja in velika (d.o.o., d.n.o., d.d.) Smo dovolj veliki za vaše potrebe in dovolj majhni za osebni pristop.

Ste podjetje, ki je fokusirano na razvoj in rast, gradite uspešne in učinkovite razvojne strategije ter od računovodskega servisa pričakujete sprotno spremljanje in analiziranje vašega poslovanja?

Vsak uspešen podjetnik je vsaj na začetku svoje poslovne poti za vse sam. Delo vsakega podjetnika je obsežno in naporno a hkrati razgibano in zanimivo. Še posebej pred ali takoj po ustanovitvi podjetja je dobro, da si naberete dovolj informacij, izberete dober računovodski servis in si tako zagotovite ustrezno podporo pri opravljanju finančno – računovodskih storitev.

Ker vam zraven računovodskih storitev nudimo tudi podporo pri opravljanju administrativnih, kadrovskih in finančnih storitev, vam ne bo potrebno opravljati funkcije tajnice, kadrovnika,.. in na koncu šele managerske funkcije. Prepustite nam, da poskrbimo, da bodo vse računovodske storitve opravljene natančno in pravočasno ter da boste redno obveščeni o vseh zakonskih spremembah in novostih.

Z našimi računovodskimi storitvami dobite rešitve in orodja za lažje in bolj učinkovito rast in vodenje podjetja. Naše poslanstvo je, da s storitvami, ki jih izvajamo za uspešna podjetja, želimo skrbeti za kvalitetno, natančno in učinkovito opravljeno delo, ki temelji na:

 • Osebnem pristopu
 • Strokovnosti in poglobljenosti
 • Zaupnosti do pridobljenih informacij in podatkov
 • Hitri odzivnosti in dostopnosti

Računovodstvo ‍za  podjetja vklučuje:

Računovodske storitve:

 • Knjiženje vse poslovne dokumentacije
 • Izdajanje računov
 • Vodenje analitičnih evidenc
 • Izpisi odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV)
 • Vodenje davčnih evidenc za potrebe davka na dodano vrednost
 • Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih
 • Vodenje blagajne

Obračun plač in ostalih izplačil fizičnim osebam:

 • Obračun plač za zaposlene
 • Obračun ostalih izplačil fizičnim osebam (najemnine, avtorki honorarji, podjemne pogodbe,…)
 • Prijava/odjava delavcev v zavarovanje
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, aneksov, sklepov,…
 • Vodenje kadrovskih map zaposlenih
 • Pomoč pri kadrovskih vprašanjih

Obračun osnovnih sredstev:

 • Obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • Vodenje registra osnovnih sredstev (analitična evidenca osnovnih sredstev)

Ostale računovodske storitve:

 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Izdelava statistike finančnih računov
 • Poročanje Ajpes
 • Poročanje Furs
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil ali plačilnih kartic
 • Opravljanje plačilnega prometa
 • Obračun obresti
 • Priprava opominov in izvršb
 • Priprava kompenzacijskih predlogov in asignacij
 • Priprava posojilnih pogodb
 • Izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva
 • Izdelava predlogov in optimizacije postopkov povezanih z računovodstvom
 • Priprava finančnega in poslovnega plana ter njuno spremljanje

Priprava računovodskih izkazov in priprava davčnih obračunov:

 • Izdelava mesečnih obračunov spremljanja poslovanja za potrebe poslovodstva družbe ( izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)
 • Izdelava zaključnega Letnega poročila za potrebe Ajpes
 • Izdelava pojasnil k računovodskim izkazom
 • Izdelava zaključnega Davčnega obračuna za potrebe Furs
 • Sodelovanje z revizorji pri izdelavi revidiranih letnih poročil

Svetovanje:

 • Računovodsko svetovanje
 • Davčno svetovanje
 • Poslovno in finančno svetovanje
 • Kadrovsko svetovanje 

Osnovni paket računovodstva ‍za mikro podjetja vklučuje:

 • Knjiženje do 20 poslovnih dogodkov
 • Svetovanje (osnovno računovodsko)
 • Obračun davka na dodano vrednost - DDV

Že od 90,00 €/mesec
Zaključno Letno poročilo in Davčni obračun od 150,00 €. 
Navedene cene so brez DDV.

 Računovodske storitve ‍za mala, srednja in velika podjetja:

Že od 35,00 € /uro
Zaključno Letno poročilo in Davčni obračun od 500,00 €.
Navedene cene so brez DDV.