Kontroling

Kontroling ali poslovodno računovodstvo je storitev, ki jo v našem računovodskem servisu ponujamo uspešnim podjetnikom, ki si želijo sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja.

Kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na vseh področjih (finance in računovodstvo, proizvodnja, dobava, logistika, prodaja, kadrovanje, upravljanje s tveganji). S tekočim spremljanjem in analizo poslovanja lahko primerjamo trenutne rezultate z načrtovanimi.

Pri kontrolingu so ključnega pomena naslednje funkcije:

  • Planiranje oziroma načrtovanje poslovanja
  • Kontroliranje oziroma spremljanje ter primerjanje realiziranega z načrtovanim, analiziranje odmikov in trendov, nadzor
  • Informiranje, ki pomeni sistematični prikaz podatkov
  • Usmerjanje, kot podlaga za strateško odločanje na podlagi podatkov.

Kontroling je namenjen uporabnikom znotraj podjetja. Poslovodstvu predstavlja predvsem nadzor nad trenutnim poslovanjem podjetja, ki je podlaga za nadaljnjo planiranje in dosego zastavljenih ciljev.

Kontroling nam na enostaven in jasen način prikaže stanje podjetja. Vsebuje elemente strateškega in operativnega vodenja in upravljanja. Z uvedbo kontrolinga v svojem podjetju, boste imeli nadzor nad celotnim poslovanjem, predvsem nad stroški, zato jih boste po potrebi z lahkoto ustrezno zmanjševali.

Kontroling ni vaš strošek, ampak prihranek, saj poskrbi, da boste imeli boljši pregled nad prihodki, stroški in denarnim tokom.

V fazi uvedbe kontrolinga se definira vse ključne dejavnike, roke za spremljavo, določi se ciljne vrednosti in tudi odgovorne osebe. Za določene finančne in prodajne podatke se lahko izdelajo dnevna poročila, za druge vsebine se lahko določijo tedenska ali mesečna poročila. Vsekakor svetujemo, da kontroling zajema vse poslovne funkcije podjetja. Tako imate pregled in nadzor nad celotnim poslovanjem.

Kontroling je primeren tudi za mala podjetja, saj so pridobljeni podatki koristni in ključni za poslovanje vsakega podjetja.