Davčno in računovodsko svetovanje

Rešitve iz davčnega in računovodskega svetovanja rešujemo zavzeto in strokovno.

Kako optimizirati davke?

V okviru opravljanja računovodskih storitev, skozi ponudbo različnih rešitev skrbimo za zakonito davčno optimizacijo vašega poslovanja. Svetujemo in sodelujemo tudi pri odpravi preteklih napak in vas seznanjamo z novostmi iz davčne zakonodaje in sprotno opozarjamo na davčne pasti, ki se lahko pojavijo pri poslovanju doma, v in izven držav EU. Na kompleksnejša davčna vprašanja odgovarjamo pisno z navedenimi zakonskimi podlagami.

Računovodsko svetovanje

V okviru računovodskega svetovanja vestno skrbimo, da je računovodstvo vedno skladno z zakonodajo ter standardi (slovenskimi oz. mednarodnimi). Za naročnika pripravimo kakovostne in uporabne informacije na podlagi katerih bo podjetnik ali podjetje lažje in kakovostneje sprejelo poslovne odločitve. Poslovodstvu nudimo pomoč pri reševanju problemov, iskanju možnosti, pripravi poslovnih načrtov, predlaganju alternativ, analizi doseženih rezultatov, natančno zasledujemo dogajanje in ugotavljamo odmike med načrtovanim in uresničenim.

Mesečno natančno zapisujemo podatke o poslovanju podjetja, zato lahko kadar koli na vašo željo iz teh podatkov pripravimo računovodska poročila oziroma pomembne informacije o zdravju podjetja ter o potencialnih nevarnostih, na katere lahko naletite v prihodnosti.