Obračun plač
za podjetja

Za vaše podjetje prevzamemo obračun plač in obračun ostalih izplačil fizičnim osebam.

V računovodskem servisu VIZI d.o.o. se zavedamo pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato dajemo velik poudarek zaupnosti le-teh. Prav tako se zavedamo, kako pomembno in občutljivo področje predstavljajo plače vašim zaposlenim, zato se obračuna lotevamo precizno in temeljito.

Zaupajte nam obračun plač in s tem pridobite:

 • varnost in zaupnost osebnik podatkov
 • najvišjo strokovnost in kvaliteto
 • nižje stroške

Veliko podjetij se odloči za obračun plač pri zunanjem izvajalcu računovodskih storitev, predvsem zaradi varnosti in zaupnosti podatkov.

Podatki o višini plač niso prisotni v vašem notranjem računovodskem oddelku, zato informacije ne morejo uhajati med nepooblaščene osebe znotraj vašega podjetja. Razkrivanje podatkov o višini plač je tako onemogočeno.

Drugi pogosti razlog je optimizacija stroškov, saj je vaš strošek odvisen od števila posameznih obračunov dohodkov in ne potrebujete lastnega kadra, ki vam običajno predstavlja visok fiksni strošek s samo zaposlitvijo, dodatni stroški pa nastajajo še z izobraževanjem kadra, ki se mora nenehno udeleževati raznih seminarjev in posvetov zaradi spreminjanja delovnopravne zakonodaje.

Vsekakor je izrednega pomena tudi dejstvo, da računovodski servis skrbi za ažuren in nemoten obračun plač ter ostalih dohodkov ne glede na vse okoliščine, ki se lahko pripetijo. V primeru, da vaš zaposleni, ki skrbi za obračun plač zboli, lahko nastane zamuda pri samem izplačilu plače in zamuda pri oddaji zakonsko predpisanih poročil in obrazcev.

Obračun plač in izplačil fizičnim osebam zajema:

 • mesečni obračun plač
 • obračun regresa, božičnice ter nagrad in drugih dodatkov (ki niso vezani na plačo)
 • obračun potnih stroškov
 • obračun najemnin, sejnin, dividend, management fee, …
 • obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • mesečno poročanje državi (FURS, AJPES,…)
 • tiskaje plačilnih listin
 • pošiljanje plačilnih list zaposlenim in upravi
 • obračun kreditov in izvršb
 • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • letna poročila državi in zaposlenim
 • analize in poročila po vaši meri
 • svetovanja iz področja obračuna fizičnim osebam

Že od 5,00 €/mesec* na zaposlenega

*Navedene cene so brez DDV.

Dodatno vam ponujamo celovito kadrovsko podporo, ki je glede na vaše potrebe lahko vezana zgolj na izplačila ali pa razširjena na vsa področja vašega poslovanja.

V kolikor potrebujete neposreden, on-line oddaljen dostop do podatkov ali pa želite tudi sami uporabljati naša orodja vam omogočamo mesečni najem preizkušenih in učinkovitih orodij.