Aktualne
računovodske
novice

27
avg
  • blog
  • komentarji: 0
  • deljenja: 0

Zdravniški pregled in varstvo pri delu za samostojne podjetnike (samozaposlene)

Večkrat se pojavi vprašanje - Ali je obvezno, da samozaposleni opravijo zdravniški pregled, varstvo pri delu in oceno tveganja?

Definicija, ki jo navaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 1. členu določa, da delodajalec zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s členom, drugimi predpisi in smernicami.

Definicija delodajalca, ki sledi v Zakonu, pa pravi, da je to oseba, ki zaposluje delavca ali pa na kakšni drugi pravni podlagi zagotavlja delo delavcu.

V zgoraj napisani definiciji samozaposlena oseba ne spada. Samozaposleno oseba lahko tudi drugače poimenujemo, in sicer delodajalec, zato zanj veljajo določbe ZVZD-1.

V primeru, da samozaposlena oseba opravlja nevarna dela ali dela, ki predstavljajo povišano stopnjo tveganja za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, mora poskrbeti za pridobitev ustrezne dokumentacije (opravljen izpit iz varstva pri delu, izdelana izjava o varnosti z oceno tveganja).
Katere dolžnosti ima potem samozaposlena oseba, ki opravlja nenevarna dela?

Te dolžnosti nam predpisuje 5. poglavje ZVZD-1.

Ocena tveganja

Ko samozaposlena oseba opravlja nenevarna dela je dovolj, da se v pisni obliki opredeli, da tveganja za poškodbo na delu in poklicno bolezen na delovnem mestu ni. To izjavo podpiše in shrani poleg ostale dokumentacije, kot so interni akti podjetja.-

Varovalna oprema

Samozaposlena oseba mora pri svojem delu uporabljati sredstva za delo in osebno varovalno opremo, ki ustreza tveganjem pri delu ter predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam.

Prijava nezgode pri delu

Samozaposlena oseba mora inšpekciji dela prijaviti nezgodo pri delu, zaradi katere je nezmožna za delo več kot tri delovne dni, ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

Varnost pred požarom

Samozaposlena oseba mora skladno z vrsto in naravo dejavnosti, s katero se ukvarja, sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom v skladu s posebnimi predpisi.

Torej samozaposleni osebi ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda, izjave o varnosti z oceno tveganja in varnost pri delu, če njegova narava dela omogoča nenevarno delo.

Ključni pogoj pa je tudi, da samozaposlena oseba nima nobene zaposlene osebe oziroma ne zagotavlja dela drugim osebam, na kakršni koli zavarovalni podlagi. V tem primeru je potrebno postopati enako kot navajajo določbe ZVZD-1, 1. člen.

Pišite nam na info@vizi-rs.si.