Aktualne
računovodske
novice

09
avg
  • blog
  • komentarji: 0
  • deljenja: 0

Vezana knjiga računov

V katerem primeru je potrebno uporabljati vezano knjigo računov? Kakšni so postopki pred uporabo vezane knjige računov? Kje se vezana knjiga računov lahko kupi?

Vezana knjiga računov ima kar nekaj postopkov, katere je potrebno dobro poznati preden se lotite izdajanja računov iz vezane knjige računov. Pri tem vam pomaga tudi pooblaščen računovodski servis.
Predpisi, ki določajo uporabo vezane knjige računov so zapisani v 31.a členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Izdajanje računov preko vezane knjige računov mora uporabljati vsak zavezanec, ki na podlagi davčnih in drugih predpisov vodi poslovne knjige in evidence ter izda račun pri gotovinskem poslovanju brez ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave v skladu z 38. členom ZDavP-2 (z revizijsko sledjo o izdanih računih – fiskalizacija računa).

Zavezanec se lahko sam odloči ali bo za izdajo računa pri gotovinskem poslovanju uporabil elektronsko napravo oziroma računalniški program v skladu z 38. členom ali bo uporabil vezano knjigo računov.
Kaj zajema gotovinsko poslovanje, ki nam določa obvezno uporabo vezane knjige računov oziroma ustrezen računalniški program?

Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico ter druge podobne načine plačila.

Naj vam predstavimo primer drugih načinov plačil, ki vas zavezujejo k izdajanju računov preko vezane knjige računov oziroma preko ustreznega računalniškega programa:

Če poslujete s posredniško službo, ki vam v vašem imenu s pomočjo njihove spletne strani (Booking.com, Airbnb…), kupci naročijo najem počitniške hišice, je potrebno ne glede na to, da vam posredniška služba plača poravnane storitve s strani kupcev na vaš poslovni bančni račun, izdati tudi račun iz vezane knjige računov, saj ne gre za neposredno nakazilo s strani končnega kupca na poslovni bančni račun vašega podjetja
Kdor prejema plačila preko PayPala, ne potrebuje davčne blagajne.

Podjetjem, ki uporabljajo PayPal, ni potrebno imeti davčne blagajne. Tako pojasnjujejo na Ministrstvu za finance in Finančni upravi. Ker je PayPal ponudnik spletnih plačilnih storitev, ki le te izvaja neposredno, se plačila, ki jih podjetje prejme na svoj Paypal račun ne obravnavajo kot gotovinska plačila.

Kje lahko vezano knjigo računov kupimo?

Vezane knjige računov so nam na razpolago v knjigarnah.
Pred uporabo vezane knjige računov, je pomembno, da vezano knjigo računov tudi potrdimo. Kaj to pomeni?

Ko vezano knjigo računov kupite v knjigarni, jo po predpisanem zakonu ne smete še uporabljati. Vezano knjigo računov je potrebno, pred prvo izdajo računa, najprej potrditi na spletnem portalu eDavki, in sicer vam slednje lahko opravi tudi pooblaščeni računovodski servis.

Sankcije in kazni, za ne uporabo vezane knjige računov ali za nepravilno uporabo le-te, so strogo predpisane. V kakšni višini?

V primeru izdaje računa v nasprotju s prvim odstavkom 31. a člena ali ne zagotovitve hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je do takšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31. a člena ZDavP-2),

  • se globo od 3.000 do 10.000 evrov sankcionira za prekršek posameznik,
  • z globo od 20.000 do 70.000 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
  • z globo od 50.000 do 150.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 evrov.
  • z globo od 1.500 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
  • z globo od 2.000 do 6.000 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 4.000 do 10.000 evrov.


Pišite nam na info@vizi-rs.si.