Aktualne
računovodske
novice

16
jul
 • blog
 • komentarji: 0
 • deljenja: 0

Koraki za zaposlitev delavca

Ko se odločite, da boste v svojem podjetju zaposlili novega sodelavca, zaradi povečanega obsega dela, je potrebno preveriti ali zares poznate vse korake do pravilne zaposlitve.

1. Objava prostega delovnega

Pred zaposlitvijo nove delovne sile je potrebno objaviti prosto delovno mesto. Prosto delovno mesto lahko brezplačno objavite preko Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ). Kar pogosta praksa pa je objava v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih prostorih.

Kandidate je potrebno o izbiri ali zavrnitvi tudi obvestiti. Na kakšen način je povsem vaša izbira (vsakega delavca posebej ali samo obvestilo o že izbranem kandidatu na spletni strani vašega podjetja).

Kdaj vam ni potrebno javno objaviti prostega delovnega mesta?

Obstajajo določene izjeme, ko se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave. Navajamo nekaj primerov:

 • zaposlitev poslovodne osebe, prokurista in vodilnih delavcev (velja tudi v primeru samozaposlitve),
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba (ZDR-1, 26. člen).

Kdaj je treba prosto delovno mesto obvezno prijaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ)?

 • Če ste delodajalec iz javnega sektorja ali gospodarska družba v večinski lasti države, morate prosto delovno mesto obvezno objaviti pri ZRSZ, kar določa Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A).
 • To velja tudi v primeru, če nameravate v svojem podjetju zaposliti tujca. V tem primeru vam bo ZRSZ po prejemu izpolnjenega obrazca izdal pisno obvestilo o obstoju ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb pred vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev.

2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi se sklene med delodajalcem in delavcem v pisni obliki. Stopi v veljavo ko obe stranki pogodbo o zaposlitvi podpišeta.

Pogodbo o zaposlitvi je potrebno pripraviti pravilno in v zakonsko predpisanih okvirjih, zato se je o sami vsebini dobro posvetovati s pooblaščenim računovodskim servisom ali odvetnikom.

3. Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Da bo prijava v obvezna zavarovanja opravljena pravilno, svetujemo, da za omenjeno pooblastite računovodski servis.

4. Napotitev novo zaposlenih na zakonsko predpisane pregled

Pred začetkom zaposlitve po pogodbi o zaposlitvi, je potrebno novo zaposlene napotiti k opravljanju zakonsko predpisanih pregledov, in sicer:

 • Zdravniški pregled
 • Varstvo pri delu
 • Drugi obvezni pregledi na podlagi Kolektivnih pogodb in internih aktov delodajalcev

Pišite nam na info@vizi-rs.si.