V LETU 2019 VIŠJI REGRES

Dne 4.5.2019 je pričela veljati novela zakona o dohodnini ter pokojninskem zavarovanju, na podlagi katere se od regresa za letni dopust v višini od povprečne plače ne obračuna davkov in prispevkov za socialno varnost. Delavec tako po novem prejme višji regres.

KAJ TO POMENI V PRAKSI?

Zadnja znana povprečna plača znaša 1.714,49 € in v primeru, da se delodajalec odloči izplačati maksimalen možen regres do 100 % povprečne plače je neto znesek, ki ga prejme delavec enak strošku izplačila delodajalca. Regres v letu 2019 tako ni obdavčen, kar pomeni da bodo delavci dobili na ta način višji regres kot pretekla leta.

VIŠINA REGRESA

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača trenutno znaša 886,63 EUR. To pomeni, da bo najnižji regres, ki ga po novem prejel delavec znašal 886,63 EUR.
Maksimalni regres za letni dopust znaša v višini povprečne plače, ki se vsak mesec malenkost spremeni. V primeru višjega izplačila od povprečne plače, se za presežen znesek plačajo vsi davki in prispevki (enako kot pri izplačilu plače).

KDAJ JE ROK ZA IZPLAČILO REGRESA?

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija 2019. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Vendar slednje najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

STE REGRES PREJELI PRED UVEDBO SPREMEMBE?

Za tiste, ki ste regres za letos že prejeli, se pravi pred sprejetjem novele, bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) zavezancu, t.j. delavcu izdala posebno odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti. FURS bo namreč tem zavezancem vrnil preveč obračunane prispevke in dohodnino, najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.


Za vsakršno nadaljnjo pomoč smo vam na voljo! Pišite nam na info@vizi-rs.si.